Serafí indústria gràfica publicitària
En compliment de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., a partir d’ara Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., amb domicili a Apol.lo, 107 Polígono Industrial Colom II 08228 Terrassa, amb CIF núm. A-58487893 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tom 9.136, Llibre 8.352 secció 2a, Foli 186, Full nº 109.437, Inscripció 1ª.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l’adreça de correu electrònic comptabilitat@serafi.net , al número de telèfon 937 801 529.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa aplicable exclusivament a Espanya i queden sotmesa a ella nacionals i estrangers que l’utilitzin.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que demanem que llegiu detingudament. L'USUARI, en el moment que utilitzi el nostre portal, els continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb aquestes condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar el portal i operar mitjançant aquest.

En qualsevol moment, podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. o de tercers als qui s'han adquirit els drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat d'aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al titular.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. S'autoritza exclusivament a permetre l'accés a la nostra web, queda prohibida a altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A..

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial del nostre portal.B. CONDICIONS D’ACCÉS L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció prèvia o registre. No obstant això, Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. es reserva el dret d'oferir serveis que requereixin el registre previ de l'usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per al vostre registre.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web de bona fe, d'acord a les normes d'ordre públic i a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d'ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulen l'adquisició de determinats serveis.

Si tenim en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar per la utilització d'aqueixes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari.

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d'ús. L'usuari accepta que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal i que romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l'usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquest. Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. assumeix també el compromís de no demanar informació innecessària sobre l'usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l'usuari pugui facilitar a través de la nostra web.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, us informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliteu determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., titular i responsable del mateix. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix, us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides pel Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les vostres dades personals
Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen i en cap cas esteu obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

La nostra pàgina web, recull les vostres dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on podeu sol·licitar qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte, i fins i tot remetre'ns el vostre currículum vitae. Aquest enviament implica la vostra autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. ho considera convenient. Aquests estaran regulats per aquestes polítiques de privacitat. Les vostres dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les vostres dades personals als fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les vostres dades personals
En qualsevol moment podeu oposar-vos als nostres enviaments comercials, així com exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment. Ho podeu fer a l'adreça i dades indicades a l'inici del present Avís Legal i aportant còpia del vostre DNI.

Comunicacions de dades
Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. us informa que les vostres dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o en els quals l'USUARI ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les vostres dades personals
Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades; de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les vostres dades
És important que per poder mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continueu interessats a seguir incorporats als mateixos fins que Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A., no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugueu facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. pot modificar aquestes polítiques de privacitat per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliteu les vostres dades a través d'aquesta web.D. RESPONSABILITATS En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, instal·lació de robots o programari que alteri el funcionament normal de la nostra web o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal. L'usuari s'obliga a mantenir indemne Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament d'aquests fets.

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal i tampoc garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites. Queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús d'aquests.

Serafí Indústria Gràfica Publicitària, S.A. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en aquestes i, per tant, les accepta íntegrament i expressa.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

Tot allò referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS Aquestes Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 31 de maig de 2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s'ha produït cap modificació que us afecte.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades que indiquem dalt.
      Compartir